Baltic Video Art piedāvā gan risinājumu izstrādi jau gatavām idejām, gan arī palīdzību projekta idejas radīšanā.

Jebkura darba izstrāde ietver četrus soļus:101-01

  1. Pasūtītājs iesniedz plānotā video scenāriju Word dokumentā. Balstoties uz saņemto scenāriju, Baltic Video Art projektu vadītājs sazinās ar pasūtītāju un noskaidro nepieciešamo informāciju darba izstrādei, piemēram: Vai nepieciešams filmēt objektā? Vai ir kādi iztrūkstoši bilžu materiāli? Vai Pasūtītāju apmierina piedāvātie aizkadra balss ierunātāji?
  1. Scenārijs tiek galīgi saskaņots ar Pasūtītāju. Izvēlētais ierunātājs ierunā tekstu, un uz tā pamata tālāk tiek izstrādāta animācija. Ja scenārijā ir ietverta filmēšana uzņēmumā, tad, iepriekš saskaņojot laikus, uzņēmumā ierodas filmēšanas grupa un nofilmē iecerētos kadrus. Līdzīgi animācijai, arī nofilmētais materiāls tiek pievienots video, pieskaņojot to ierunātajam tekstam.
  1. Pirmais uzmetums tiek nosūtīts Pasūtītājam, kurš pārskata video un sniedz priekšlikumus labojumiem. Baltic Video Art montāžas inženieri veic labojumus saskaņā ar priekšlikumiem, un video tiek iesniegts Pasūtītājam uz otrreizējo pārskatīšanu. Kopumā tiek pieļautas trīs rediģēšanas kārtas, un to laikā Pasūtītājam ir jāiesniedz visi priekšlikumi labojumiem.
  1. Pēc 3. rediģēšanas kārtas video gala versija tiek iesniegta Pasūtītājam.

 

58-01

 

 
Back to top